Katastarska izmjera na području Grada Lipika

Temeljem ugovora s Državnom geodetskom upravom i Gradom Lipikom Zavod za fotogrametriju, d.d. je u 2017. započeo s katastarskom izmjerom na području katastarske općine Brekinska. Katastarska izmjera se provodi u konzorcijskom okruženju. Planira se dovršenje terenskih radova u 2018., a krajem 2018. i početkom 2019. obaviti će se predočavanje podataka prikupljenih izmjerom i izrada elaborata […]

Katastarska izmjera na području Općine Đelekovec

U 2017. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je sklopio ugovor za provođenje katastarske izmjere na području katastarske općine Đelekovec  s  Državnom geodetskom upravom, Koprivničko-križevačkom županijom i Općinom Đelekovec. I ova izmjera provoditi će se tijekom 2018., 2019. i 2020. godine. Predočavanje podataka prikupljenih katastarskom izmjerom predviđa se za početak 2019.

Izrada digitalnog ortofoto plana DOF5

U 2017. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je obavio postavljanje i određivanje koordinata za orijentacijske točke na dijelu zadatka izrade DOF5 koji se izrađuje uz konzorcijskom okruženju i uz sufinanciranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državne geodetske uprave. Snimanje iz zraka za navedeni zadatak je dovršeno u 2017., a ukupan […]

Izrada digitalnog ortofoto plana DOF2

Pri kraju poslovne 2017. godine sklopljen je ugovor s Državnom geodetskom upravom i Općinom Stupnik za provedbu aerofotogrametrijskog snimanja i izradu digitalnog ortofoto plana u mjerilu 1: 2000  za područje katastarske općine Stupnik. Općina Stupnik u cijelosti financira izradu DOF2, a nadzor obavlja Državna geodetska uprava.

Katastarska izmjera katastarske općine Ogulin

Terenski radovi na katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina su u visokoj fazi dovršenosti. Već ranije je izrađen elaborat dopunskog polja stalnih geodetskih točaka, obavljeno snimanje iz zraka i izrađen digitalni ortofoto plan. Izrada elaborata katastarske izmjere predviđa se za prvi kvartal 2018.  Radove na katastarskoj izmjeri sufinanciraju Državna geodetska uprava i Grad Ogulin