Geodezija u graditeljstvu

Uloga geodezije u graditeljstvu izuzetno je važna. Osim prikupljanja postojećih podataka sa terena i izrade podloga za projektiranje, tijekom izgradnje objekata prati se i nadzire izgradnja, a nakon dovršetka radova snima se izvedeno stanje objekata. Pojedini objekti poput mostova, brana, velikih dimnjaka i sl. prate se kontrolnim geodetskim mjerenjima sve dok su u eksploataciji. Izvođenje opisanih radova uz precizni instrumentarij i sposobno osoblje, zahtijeva visoko stručno znanje, a često i osobitu domišljatost kod složenijih građevina.

Na području inženjerske i primijenjene geodezije Zavod za fotogrametriju izvodi:

  • nadzor gradnje i eksploatacije te opažanje pomaka objekata,
  • precizna geodetska mjerenja i iskolčenja objekata,
  • snimanje instalacija,
  • izradu geodetskih projekata i posebnih geodetskih podloga (PGP).