Digitalni modeli reljefa

Digitalni model reljefa je matematički model površine Zemlje predočen konkretnim prostorno i visinski definiranim geometrijskim entitetima i može se uz odgovarajuću računarsko-programsku podršku koristiti za različite potrebe koje zahtijevaju interpretaciju oblika zemljine površine.

Digitalni modeli reljefa imaju raznoliku uporabu kao što su:

  • projektiranje objekata i prometnica,
  • utvrđivanje zaklanjanja, odnosno dosega optičke vidljivosti i radio valova,
  • projektiranje hidrotehničkih zahvata,
  • izrada karata i različitih visinskih i perspektivnih prikaza,
  • izrada digitalnog ortofota.

Zavod za fotogrametriju opremljen je i ekipiran za prikupljanje visinskih podataka fotogrametrijskom restitucijom, terenskom izmjerom ili iz postojećih izvornika, te računanje i obradu digitalnih modela reljefa i izradu odgovarajućih kartografskih prikaza. Poslovi koje ZZF obavlja su:

  • prikupljanje podataka za izradu digitalnog modela reljefa manualnim i automatskim načinom rada,
  • pregled, analiza i kontrola kvalitete prikupljenih podataka,
  • računanje i izrada svih vrsta prikaza digitalnih modela reljefa.