Kartografija i GIS

Ekipa za kartografiju i GIS – geoinformacijske sustave


Ekipa za kartografiju i GIS dio je Sektora obrade Zavoda za fotogrametriju.

Kartografija je disciplina koja se bavi koncepcijom, izradom, širenjem i proučavanjem karata. Karta je kodirana slika geografske stvarnosti, koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, rezultat je kreativnosti i izbora autora, a oblikovana je za upotrebu kad su prostorni odnosi od najveće važnosti. Kako bi se podaci terenske ili aerofotogrametrijske izmjere prikazali na način koji će korisniku podataka dati kvalitetnu i razumljivu predodžbu o prostoru koji se prikazuje, podaci se kartografski oblikuju u skladu s kodnim sustavom kartografskih znakova, odnosno kartografskim ključem.

Na području kartografije izvodimo:

  • digitalnu kartografsku obradu podataka izmjere,
  • izradu topografskih planova i karata različitih mjerila,
  • izradu tematskih zemljovida.

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija.

Na području prostornih informacijskih sustava izvodimo:

  • projektiranje i izradu prostornih informacijskih sustava i baza podataka,
  • prikupljanje i primarnu pripremu podataka za učitavajne u bazu podataka.

Zavod za fotogrametriju posjeduje programske pakete najpoznatijih svjetskih proizvođača GIS softvera za sve potrebe prikupljanja, obrade i analize prostornih informacija, a naši stručnjaci obučeni su za izradu i implementaciju aplikativnih rješenja za rad s prostornim informacijskim sustavima i bazama podataka.

U današnje vrijeme sve se više ukazuje potreba za izradom specijaliziranih aplikacija koje u potpunosti ispunjavaju očekivanja korisnika i potrebe korisnika u upravljanju prostornim podacima. Zavod za fotogrametriju je sposoban pružiti vlastita aplikativna rješenja te davati potpunu korisničku podršku.