Digitalni modeli gradova i građevina

Digitalni modeli gradova se odnose na trodimenzionalni digitalni prikaz zemljine površine te svih pripadajućih izgrađenih objekata lokaliziranih na područje grada. Takva struktura podataka izgrađuje se na temelju digitalnog modela reljefa, ortorektificiranih snimaka (true ortofoto) i informacija o visini objekata te je prilično kompleksna, ali ima značajnu primjenu u urbanizmu, telekomunikacijama, navigaciji, turističkim promocijama, upravljanju rizikom itd. U ovisnosti o količini elemenata strukturira se i kompleksnost digitalnog modela a time i metode prikupljanja podataka, pa će primjerice za one najkompleksnije biti potrebno prikupiti detaljnije konture i unutrašnjost građevina ili definirati popratnu bazu podataka koja će sadržavati dodatne informacije o građevinama, a sve sukladno potrebama korisnika.