Topografske karte

Topografska karta je geografska karta s velikim brojem informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, vegetaciju, oblike reljefa Zemlje i granice teritorijalnih područja, sve dopunjeno opisom karte. To su karte na kojima su svi topografski ili općegeografski objekti (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice i područja) prikazani s jednakom važnošću. Topografske karte jesu kartografski prikazi proizašli iz točne i cjelovite izmjere topografskih objekata.
Topografske karte dijele se na:

  • detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima od 1:25 000 do 1:250 000,
  • pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300 000 i sitnijem.

Sredinom devedesetih započela je u Hrvatskoj izrada nove digitalne topografske karte u mjerilu 1:25 000. Zavod za fotogrametriju od početka je uključen u stvaranje sustava prikupljanja topografskih podataka, izrade topografskog i kartografskog digitalnog modela, te kartografskog oblikovanja i tiska karte.
ZZF je izradio oko trećinu od svih do sada dovršenih listova digitalne topografske karte 1:25 000.

Hrvatska osnovna karta mjerila 1:5000 sadrži veliku količinu topografskih informacija što ju čini nezaobilaznom podlogom za potrebe građevinskog, urbanističkog, hidrotehničkog i elektro-privrednog projektiranja.

Zavod za fotogrametriju izrađuje Hrvatsku osnovnu kartu u mjerilu 1:5 000 već više od 30 godina i izradio je preko 60% od svih uopće izrađenih karata u Republici Hrvatskoj. Danas se HOK 1:5 000 izrađuje aerofotogrametrijskom izmjerom s izravnim digitalnim 3D zapisom.