Inženjerska geodezija

Ekipa za inženjersku geodeziju

Ekipa za inženjersku geodeziju je dio Sektora izmjere Zavoda za fotogrametriju.

Uloga geodezije u graditeljstvu izuzetno je važna. Za projektiranje objekata potrebne su točke i aktualne geodetske podloge, a za prijenos projekta na teren čvrste točke poznatih koordinata. Tijekom izgradnje objekta geodeti prate i nadziru izgradnju, a nakon dovršetka radova snimaju izvedeno stanje. Pojedini objekti poput mostova, brana, velikih dimnjaka i sl. prate se kontrolnim geodetskim mjerenjima sve dok su u eksploataciji. Izvođenje opisanih radova uz precizni instrumentarij i sposobno osoblje, zahtjeva visoko stručno znanje, a često i osobitu domišljatost.

Poslovi ekipe za inženjersku geodeziju obuhvaćaju:

  • osnovni geodetski radovi,
  • projektiranje i izvođenje geodetskih mikro-mreža u inženjerstvu i industriji,
  • elaborati iskolčenja građevina,
  • praćenje izgradnje objekata niskogradnje, viskogradnje, mostogradnje, tunelogradnje, hidrogradnje i drugo,
  • nadzor i opažanje pomaka na objektima u fazi gradnje i u eksploataciji,
  • precizna geodetska mjerenja u industriji,
  • izmjera GPS makro-mreža,
  • stabilizacija i izmjera GPS polja i mikro-mreža za potrebe izgradnje objekata.

Za potrebe detaljnog projektiranja u niskogradnji, urbanizmu i hidrotehnici izrađuje i detaljne topografske planove krupnih mjerila (1:1 000 i krupnije) digitalnom fotogrametrijskom restitucijom snimaka iz zraka ili terenskom geodetskom izmjerom. Radovi za potrebe projektiranja uključuju:

  • izradu topografskih i ortofoto planova i karata za potrebe urbanističkih i hidrotehničkih projektiranja za razna područja u Hrvatskoj i inozemstvu,
  • izradu topografskih planova, snimanje profila, iskolčenje trase te izrada parcelacijskih elaborata za potrebe projektiranja i izgradnje cestovnih pravaca kroz Hrvatsku.