Ovlaštenja

Zavod za fotogramatriju d.d. posjeduje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova: