Komasacije zemljišta

Strateški doći do preduvjeta za zdrave pozitivne osnove za gospodarenje prostorom postiže se upravo komasacijom zemljišta. Iako prvotno zamišljena s ciljem poboljšanja uvjeta proizvodnje i rada u poljoprivredi i šumarstvu, rezultati rada daju poboljšanja i na drugim vidicima. Iskustva u provođenju komasacija tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća temelj su današnjeg Zavoda za fotogrametriju te s ponosom ističemo da su trenutno u Zavodu zaposlene tri osobe koje imaju višegodišnje iskustvo kao voditelji komasacijskih radova.