IZMJERA K.O. PAG-POVLJANA

  Poštovani nositelji prava na zemljištu! Temeljem ugovora „KATASTARSKA IZMJERA I IZRADA ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU GRADA PAGA ZA DIO K.O. PAG, DINJIŠKA I  POVLJANA“ (KLASA: 931-04/12-03/11; URBROJ: 931-04/12-03/11) Državna geodetska uprava provodi postupak katastarske izmjere na području grada Paga za k.o. Pag , Dinjiška i Povljana. Tehničke radove izmjere i izrade elaborata kao […]

KATASTARSKA IZMJERA DIJELA NP KRKA

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima:     Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru provođenja katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtke: Zavod za fotogrametriju d.d. iz Zagreba, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Geoprojekt d.o.o. iz  Zagreba Dodatne informacije, […]

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 29. ožujka 2021.

POZIV DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU, ZAGREB, BORONGAJSKA CESTA 71 DA PRISUSTVUJU GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju d.d., projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71, održati će se na dan 29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, poslovni toranj […]

Izrada digitalnog ortofoto plana DOF5 u 2019. i 2020. godini

U rujnu 2019. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je potpisao okvirni sporazuma za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF) u 2019 i 2020.godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Radovi se provode u konzorcijskom okruženju i uz sufinanciranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državne geodetske uprave. […]