GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 29. ožujka 2021.

POZIV DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU, ZAGREB, BORONGAJSKA CESTA 71 DA PRISUSTVUJU GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju d.d., projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71, održati će se na dan 29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, poslovni toranj […]

Izrada digitalnog ortofoto plana DOF5 u 2019. i 2020. godini

U rujnu 2019. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je potpisao okvirni sporazuma za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF) u 2019 i 2020.godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Radovi se provode u konzorcijskom okruženju i uz sufinanciranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državne geodetske uprave. […]

Homogenizacija katastarskih planova

U 2019. godini nastavljena je suradnja s Državnom geodetskom upravom, te je temeljem Ugovora s Državnom geodetskom upravom u srpnju 2019. godine, Zavod za fotogrametriju, d.d. je započeo s uslugama homogenizacije katastarskih planova na području PUK Varaždin, PUK Pula, PUK Koprivnica, PUK Virovitica i PUK Krapina.