Izrada digitalnog ortofoto plana DOF5 u 2019. i 2020. godini

U rujnu 2019. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je potpisao okvirni sporazuma za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF) u 2019 i 2020.godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Radovi se provode u konzorcijskom okruženju i uz sufinanciranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državne geodetske uprave. […]

Homogenizacija katastarskih planova

U 2019. godini nastavljena je suradnja s Državnom geodetskom upravom, te je temeljem Ugovora s Državnom geodetskom upravom u srpnju 2019. godine, Zavod za fotogrametriju, d.d. je započeo s uslugama homogenizacije katastarskih planova na području PUK Varaždin, PUK Pula, PUK Koprivnica, PUK Virovitica i PUK Krapina.

XIX. Dani geodeta

U organizaciji Hrvatskog geodetskog društva XIX. Dani geodeta održali su se od 10.-12. svibnja 2019., u hotelu Medena, Seget Donji (kod Trogira). Većina zaposlenika, aktivnih članova Zagrebačke udruge geodeta, sudjelovala je kako u stručnim događanjima tako i sportskim događanjima.