Tematske karte

Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja, koje su neposredno vezane uz prostor. Na njima su kartografikom posebno istaknuti i prikazani s posebnom važnošću jedan ili više topografskih objekata (naselja, prometnice, reljef, vode, vegetacija i područja) ili neki drugi objekt. Na tematskim kartama mogu biti prikazana najrazličitija svojstva ili procesi vezani uz topografske objekte, sadržaji iz prirodnog područja ili područja ljudskog djelovanja.

Tematske karte mogu se grupirati po različitim kriterijima, pa tako postoje podjele tematskih karata prema svojstvima objekata prikaza, metodama istraživanja, oblicima prikaza i tematskim područjima, koje sadrže sve moguće vrste i mogućnosti definiranja objekata i procesa ili svojstava objekata od interesa. Zavod za fotogrametriju posjeduje bogati fond digitalnih podataka o topografiji, prometnicama, hidrografiji, naseljima, granicama i drugim prostornim entitetima. Neke od karata koje se izrađuju u ZZF su:

 • karte naselja,
 • karte stanovništa,
 • političke, povijesne, geopolitičke karte i karte prava,
 • gospodarske (privredne) karte,
 • planerske karte,
 • karte prostorne raščlanjenosti,
 • vojne karte,
 • karte prikaza geodetskog djelovanja,
 • navigacijske karte,
 • turističke (izletničke) karte,
 • rekracijski i športske karte,
 • ekološke karte …