Katastar

Ekipa za katastar

Ekipa za katastar je dio Sektora izmjere Zavoda za fotogrametriju.

Jedna od najvećih vrijednosti svake države je zemljište. Pravilno gospodarenje zemljištem garancija je prosperiteta i razvoja, ali i očuvanja okoliša za buduće generacije. Raspolaganje zemljištem, planiranje i izvođenje agrotehničkih, hidrotehničkih ili građevinskih radova i intervencija u prostoru nemoguće je bez aktualne i kvalitetne evidencije o zemljišu i vlasništvu nad njim.

Djelatnosti ekipe za katastar uključuju:

  • katastarske izmjere i tehničke reambulacije (nova izmjera zemljišta za obnovu katastra i zemljišne knjige),
  • homogenizacija katastarskih planova,
  • projektiranje, priprema i izvođenje radova komasacije zemljišta,
  • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata,
  • skeniranje i vektorizacija katastarskih planova,
  • otkrivanje i snimanje podzemnih vodova i instalacija