3D terestričko lasersko skeniranje

3D terestričko lasersko skeniranje je postupak detaljne izmjere, odnosno snimanja objekata i terena korištenjem posebnog preciznog uređaja – 3D terestričkog laserskog skenera, koji velikom brzinom šalje laserske zrake prema objektu, te mjeri njihove refleksije od objekta. Skeniranjem se dobiva veliki broj precizno određenih prostornih točaka koje čine takozvani “oblak točaka” (point cloud). Digitalnom obradom “oblaka” mogu se izraditi različiti proizvodi, kao što su:

  • jednostavnije ili složenije animacije,
  • vektorski 3D modeli objekata,
  • digitalni ortofoto prikaz fasada,
  • 2D nacrti fasada,
  • tlocrti, presjeci i slično.

Kombinacijom više snimanja u odgovarajućim vremenskim razmacima mogu se odrediti količine iskopa i nasipanja, slijeganje terena i objekata, odstupanje od projekta i slično. Velika iskoristivost podataka skeniranja dovela je do široke upotrebe u arhitekturi, topografiji, rudarstvu, graditeljstvu, strojarstvu, arheologiji, forenzici, filmskoj industriji i drugdje.

Zavod za fotogrametriju raspolaže suvremenim uređajem RIEGL LMS-Z390i s cjelokupnom pratećom opremom, digitalnom kamerom i softverom. Stručnjaci Zavoda prošli su odgovarajuću obuku u zemlji i inozemstvu, čime je ZZF u potpunosti osposobljen za izvođenje poslova laserskog skeniranja i obrade skeniranih podataka.

Za prezentacijske svrhe, izvodimo animacije i izrade interaktivnih 3D modela svih vrsta prostornih podataka. Kombinirajući vektorske podatke koji opisuju model površine zajedno sa teksturnim podacima planova, karata ili ortofota moguće je napraviti vrlo zanimljive priloge koji će investitorima i korisnicima približiti projekt na kojem se radilo.