Fotogrametrijsko snimanje i kartiranje

Na području fotogrametrijskog snimanja Zavod za fotogrametriju izvodi:

  • izradu projekta snimanja i projekta položaja orijentacijskih točaka,
  • opažanje i izjednačenje aerotriangulacije manulanim i automatskim načinom rada,
  • izradu ocjene točnosti i kontrola kvalitete pojedinih projekata,
  • pretvorbu podataka aerotriangulacije u sve oblike prihvatljive različitim proizvođačima digitalnih fotogrametrijskih stanica.

Nakon izvršenog snimanja moguće je obaviti fotogrametrijsko kartiranje za potrebe:

  • katastra,
  • projektiranja,
  • izrade topografskih karata …