Katastarska izmjera na području Općine Đelekovec

U 2017. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je sklopio ugovor za provođenje katastarske izmjere na području katastarske općine Đelekovec  s  Državnom geodetskom upravom, Koprivničko-križevačkom županijom i Općinom Đelekovec. I ova izmjera provoditi će se tijekom 2018., 2019. i 2020. godine. Predočavanje podataka prikupljenih katastarskom izmjerom predviđa se za početak 2019.