Budućnost

Novo vrijeme stavlja pred cjelokupno gospodarstvo sve novije zahtjeve i postavlja nove zadatke. Pritom se sve više skraćuje raspoloživo vrijeme za donošenje odluka pa usporedno s tim raste i potreba za kvalitetnim i pouzdanim informacijama. Da bi što bolje odgovorio tim zahtjevima Zavod stalno proširuje sadržaj i oblik svojih proizvoda, kao potencijalne osnovice za sve prostorno orijentirane informacijske sustave.

Zavod za fotogrametriju izvodi vlastitim osobljem i opremom sve poslove s područja geodetske djelatnosti, primjenjujući – osim klasičnih geodetskih postupaka – aerofotogrametriju, terestričku fotogrametriju i tehnologiju satelitskog globalnog pozicioniranja instrumentarijem vrhunskih svjetskih proizvođača. Podaci se obrađuju digitalno, a izrada planova i karata se izvodi u visoko automatiziranim procesima. Stalno prateći tehnološki razvoj i znanstvena dostignuća u našoj djelatnosti i sustavno osposobljavajući mladi inženjerski kadar, pripremamo se za izazove sutrašnjice.

Kompetentnost na području geodetske djelatnosti Zavod za fotogrametriju dokazuje mnoštvom izvršenih radova u proteklih 50 godina te bogatim iskustvom oslonjenim na vrsnu stručnu i tehnološku osnovicu.