Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta

Zavod za fotogrametriju, d. d. je aktivno sudjelovao na predavanjima koja su održana u 2. ožujka 2018. u organizaciji Zagrebačke udrug geodeta. Predavanju su nazočili svi ovlašteni inženjeri geodezije zaposleni u Zavodu (9), te u Zavodu zaposena dva geodetska stručnjaka koji imaju status vježbenika – kandidata ua upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Jedno od predavanja održao je predstavnik Zavoda za fotogrametriju, d.d.