Katastarska izmjera

Jedna od najvećih vrijednosti svake države je zemljište. Pravilno gospodarenje zemljištem garancija je prosperiteta i razvoja, ali i očuvanja okoliša za buduće generacije. Raspolaganje zemljištem, planiranje i izvođenje agrotehničkih, hidrotehničkih ili građevinskih radova i intervencija u prostoru nemoguće je bez aktualne i kvalitetne evidencije o zemljištu i vlasništvu nad njim.