Fotogrametrijski snimak pročelja građevina

Razvoj blizupredmetne (terestičke) fotogrametrije omogućio je integraciju geodetske metodologije s arhitekturom i arheologijom pa je ovo područje doživjelo značajne promjene. Najšira upotreba blizupredmetnih tehnika i tehnologija je upravo pri fotogrametrijskom snimanju pročelja građevina gdje je ovaj proizvod potreban za različite discipline involvirane u proces obnove i očuvanja građevina. Zavod za fotogrametriju se već dugi niz godina bavi radom na području blizupredmetne fotogrametrije. Postoje dva načina dobivanja fotogrametrijske snimke pročelja:

  • klasična fotogrametrijska izmjera (snimanje fotokamerom i linijsko kartiranje kontura građevina iz stereo modela)
  • lasersko skeniranje (snimanje terestričkim laserskim skenerom i obrada snimljenog oblaka točaka)

Ovim metodama postiže se izuzetno precizno definiranje trodimenzionalnog modela pročelja ili čak cijele građevine kojoj se u posljednjem koraku proizvodnje dodaju ortofotografirane snimke, osiguravajući realističnost prikaza građevine.

Zavod za fotogrametriju se već dugi niz godina bavi radom na području blizupredmetne fotografije i posjeduje Ovlaštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara te dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra.