Uspostava mreža osnovnih geodetskih točaka i mikro-mreže

Osnova za izvođenje gotovo svih geodetskih radova su mreže geodetskih točaka s precizno određenim položajem i visinama. Praktične radove na uspostavi i izmjeri takvih mreža Zavod za fotogrametriju izvodi od svog osnutka primjenjujući najsuvremenije metode i instrumentarije. Obavljamo poslove projektiranja i uspostava mreža osnovnih geodetskih točaka za razne namjene, uspostavu mikro-mreža za potrebe preciznih mjerenja i iskolčenja u graditeljstvu i industriji te nivelmana svih kategorija.

Zavod za fotogrametriju raspolaže najsuvremenijom GPS tehnologijom koja se uspješno koristi za:

  • izmjeru GPS makro-mreža,
  • stabilizaciju i izmjeru GPS polja i mikro-mreža za potrebe izgradnje objekata,
  • određivanje koordinata orijentacijskih točaka,
  • iskolčenje cesta i objekata,
  • mjerenja RTK metodom.