Fotogrametrija i daljinska istraživanja

Ekipa za fotogrametriju i daljinska istraživanja

Ekipa za fotogrametriju i daljinska istraživanja dio je Sektora obrade Zavoda za fotogrametriju.

Fotogrametrija je tehničko-znanstvena disciplina i metoda prikupljanja podataka s distance, korištenjem fotografskih snimaka iz zraka. Zavod za fotogrametriju izvodi fotogrametrijske radove od početka svog poslovanja. Nekad su se podaci prikupljali kartiranjem detalja na papiru ili foliji, a danas izravnim digitalnim strukturiranim zapisom u memoriju računala. Zavod za fotogrametriju posjeduje fotogrametrijski sustav najnovije generacije, u kojem se cjelokupan postupak prikupljanja i obrade podataka temelji na digitalnoj tehnologiji.

Osim fotogrametrijske obrade snimaka iz zraka (aerofotogrametrija), za veoma strme terene ili pojedine građevinske objekte za fotogrametrijsku izmjeru (restituciju) koriste se snimke sa zemlje (terestrička fotogrametrija).

Daljinska istraživanja opisuju metodu prikupljanja informacija o nekom objektu pomoću uređaja za snimanje ili istraživanje koji je bežičan i nije u fizičkom ili bliskom kontaktu s objektom snimanja. Takvim snimanjima mogu se dobiti geomorfološke, geološke, pedološke, šumarske, hidrološke arheološke i dr. osobine promatranih objekata.

Zavod za fotogrametriju izvodi poslove:

  • fotogrametrijske izmjere horizontalne i visinske predstave terena s digitalnim zapisom za potrebe katastra nekretnina, projektiranja i izrade topografskih karata,
  • terestričkog fotogrametrijskog snimanja terena i objekata,
  • restitucije terestričkih snimaka,
  • obrada satelitskih snimaka …