GIS

Pridruživanjem baza podataka prostornim entitetima stvaraju se geografski informacijski sustavi s raznim mogućnostima prostornih analiza i izradbe odgovarajućih kartografskih prikaza, kao i drugih vrsta izlaznih rezultata. GIS podaci predstavljaju objekte u stvarnom svijetu pomoću digitalnih podataka, rasterskih i vektorskih. Koristi se za digitalni prikaz i analizu geografskih objekata i događaja koji se nad njima odvijaju.