Zavod za fotogrametriju, d.d.  – generalni sponzor

U Zagrebu se od 11. do 14. travnja 2018., u organizaciji Hrvatskog geodetskog društva, održava  VI. Hrvatski kongres o katastru. U okviru kongresa održati će se i radionica Land Administration Domain Model 2018 (LADM2018) koju organizira Komisija 7- Katastar i upravljanje zemljištem koja djeluje u okviru Međunarodne federacije (udruge) geodeta (FIG). Zavod za fotogrametriju, d.d je generalni sponzor LADM2018. Na kongresu će sudjelovati svi ovlašteni inženjeri i vježbenici – kandidati zaposleni u Zavodu za fotogrametriju, d.d., a Zavod će se predstaviti projekcijama geodetskih i geo-informatičkih projekata koje su obavljani ili se obavljaju u Zavodu. Više informacija o kongresu na https://demlas.geof.unizg.hr.