Predsjednica FIG-a posjetila štand Zavoda za fotogrametriju, d.d.

U Zagrebu se je od 11. do 14. 4. 2018. održao VI. Hrvatski kongres o katastru. Zavod za fotogrametriju, d.d. je na tom događanju bio Generalni sponzor, a na svom štandu je prikazao glavne geodetske i geo-informatičke projekte na kojima je radio posljednjih godina. Štand je posjetila predsjednica FIG-a Dr. Chryssy Potsiou, koja ja na kongresu održala interesantno predavanje o pravcima djelovanja FIG-a. FIG (Federation Internationale des Geometres) je najveća svjetska organizacija geodetskih stručnjaka, a Rapublika Hrvatska u toj organizaciji ima tri člana: Hrvatsko geodetsko društvo (udruga član), Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (akademski član) i Državnu geodetsku upravu (pridruženi član).