Katastarska izmjera na području Općine Bibinje

Temeljem ugovora s Općinom Bibinje i Državnom geodetskom upravom Zavod za fotogrametriju, d.d. je u 2017. započeo s katastarskom izmjerom na području Općine Bibinje. Predviđeno je da će se katastarska izmjera provoditi u 2017., 2018., 2019. i 20120. Sklapanjem ovog ugovora osigurano je obavljanje poslova na radilištu na kojem je moguće obavljati terenske poslove i u zimskom periodu.