Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Zavod za fotogrametriju d.d. jedna je od tvrtki koja je u 2023. i 2024. godini angažirana u Višegodišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Dok se projekti iz 2023. godine privode kraju, pokrenute su aktivnosti na provedbi novog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja koji će se izvršavati u 2024. godini.

Hrvatski sabor je dana 1. listopada 2021. godine donio Višegodišnji program Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima i to u razdoblju od 2021. do 2030.  Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja. To su područja u kojima su aktivnosti najintenzivnije kako u području tržišta nekretninama tako i u području kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, ali su i područja na kojima treba osigurati pravilan prostorni razvoj.

Za uspješnu provedbu projekta od iznimne važnosti je aktivno sudjelovanje, stoga se porukom „Budite aktivan sudionik katastarske izmjere“ pozivaju sve osobe na područjima na kojima se provodi katastarska izmjera da se odazovu pozivu te se time osigura da i vaše nekretnine imaju „čiste papire“.