Stručno usavršavanje nastavnika iz obrazovnog sektora Graditeljstvo i geodezija

nastavnici 1 malastudeni 2009.

13. studenog 2009. u prostorijama Zavoda za fotogrametriju, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje, organiziran je posjet nastavnika geodezije iz srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Posjetitelji su upoznati s organizacijom Zavoda za fotogrametriju, realiziranim projektima i razvojnim planovima, funkcioniranjem pojedinih odjela te suvremenim trendovima u geodetskoj operativi s naglaskom na izvođenje katastarskih izmjera, izradom true ortofota i 3D terestričkim laserskim skeniranjem.