Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i more

kartografija2007 1 malalipanj 2007.

15. do 16.6.2007. godine u Zadru se u organizaciji Hrvatskog kartografskog društva održalo savjetovanje Kartografija, geoinformacije i more.

Savjetovanje je okupilo preko 250 sudionika iz državnog, znanstvenog i privatnog sektora RH. Želja je bila dati doprinos razvoju geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih područja, ali sa posebnim naglaskom na istraživanja geoinformacija o moru i priobalju. Zavod za fotogrametriju d.d. je sponzorstvom pomogao organizaciju savjetovanja u čijem su radu učestvovali i zaposlenici Zavoda.