Savjetovanje DGU

dgusavjetovanje 1 malalistopad 2007.

23.10.2007. Državna geodetska uprava održala je savjetovanje za ovlaštene osobe za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, na kojem su predstavljeni novi propisi, vezani uz davanje suglasnosti geodetskim tvrtkama, geodetsku inspekciju, katastar zemljišta i parcelacijske i druge geodetske elaborate. Također su dane upute o postupanjima u svezi s evidentiranjem zgrada u katastru i zemljišnoj knjizi, kao izradom i ovjerama geodetskih podloga, u skladu s novim Zakonom o prostornom uređenju i graditeljstvu.