Prvi kongres o katastru BiH

neum2007 1 malasvibanj 2007.

31. svibnja do 2. lipnja 2007. godine u Neumu se u organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne održao I. kongres o katastru u BiH. Kongres je okupio oko 400 sudionika, uposlenika uprava za geodetske i imovinske poslove, ureda za katastar, sudova-zemljišnoknjižnih ureda, ministarstva pravosuđa, ministarstva prostornog uređenja na svim razinama, te državnih i privatnih tvrtki koje upošljavaju geodetske djelatnike u BiH. Na kongresu su sudjelovali i predstavnici službenih agencija nadležnih za kartografiju i katastar iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Islanda, Nizozemske, kao i predstavnici Eurogeographics-a. Cilj je kongresa bilo razmatranje nagomilanih, neriješenih odnosa u katastru i zemljišnim knjigama u BiH, te animiranje svih koji su u BiH zaduženi za sređivanje tih problema. Na Kongresu su predstavljena 24 rada koja su prezentirana u 5 cjelina i to “Zakonodavni okvir i planiranje aktivnosti u katastru”, “Geodetske osnove i nove tehnologije mjerenja u katastru”, “Potpora procesima harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige”, “Digitalizacija katastra” te “Katastar u funkciji upravljanja prostorom”.

Zavod za fotogrametriju d.d. je sponzorstvom pomogao organizaciju kongresa, a u radu kongresa učestvovali su i zaposlenici Zavoda.