Prvi BiH kongres o cestama

bihkongres 1 malarujan 2007.

27. do 28. rujna 2007. godine, u kongresnim dvoranama hotela Holiday Inn u Sarajevu održan je I. BiH kongres o cestama. Skup je organizirala Udruga konzultanata inženjera BiH, a svečano ga je otvorio ministar komunikacija i transporta BiH gosp. Božo Ljubić. Predstavljeno je oko 90 radova podijeljenih u 7 grupa: strategija razvoja cestovnog transportnog sustava, upravljanje cestama, studije i projektiranje, građenje i održavanje cesta, zaštita okoliša, sigurnost, te financiranje, građenje i održavanje cestovne infrastrukture. Skupu je prisustvovalo oko 570 učesnika iz desetak zemalja, a veliki broj autora i učesnika bio je iz Hrvatske. Najviše radova bilo je vezano uz autocestu kroz BiH na koridoru Vc. U radu kongresa sudjelovali su i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju.