Povijest Zavoda za fotogrametriju d.d.

16. studeni 1961.
Utemeljenje Zavoda

Zavod za fotogrametriju utemeljen je 16. studenoga 1961. godine kao prva samostalna ustanova u Hrvatskoj osposobljena za fotogrametrijsku, ali i svekoliku geodetsku djelatnost. Time su položeni temelji šire praktične primjene suvremene fotogrametrije na tlu Hrvatske te je fotogrametrija – do tada njegovana i razvijana samo u okviru Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – uvedena i u svakodnevnu praksu.

1. siječnja 1962.
Počeci poslovanja

Svoje poslovanje Zavod je započeo s oko sedamdeset ljudi i oko 500 m2 uredskog te približno isto toliko skladišnog i garažnog prostora, na lokaciji Borongajska cesta 71, gdje se i danas nalazi.

Odmah nakon osnutka Zavod je započeo izvođenjem najrazličitijih radova iz geodetske djelatnosti diljem čitave Hrvatske. U to doba u nas još nije postojala potpuno razvijena mreža osnovnih geodetskih točaka, stoga su radovi triangulacije i nivelmana u početnom razdoblju predstavljali najznačajniji dio djelatnosti Zavoda. Vrlo brzo se djelatnost Zavoda za fotogrametriju proširila na radove nove katastarske izmjere, komasacija i primjenjene geodezije, a nešto kasnije i na područje opće i tematske kartografije te na područje izradbe dokumentacije za očuvanje objekata graditeljske baštine metodama terestričke fotogrametrije.

Sedamdesete/Osamdesete
Unapređivanje poslovnih procesa

Trudeći se da što bolje prati opći trend, Zavod je od svog utemeljenja posvećivao znatnu pažnju modernizaciji opreme i unapređivanju proizvodnih procesa.

Već ranih sedamdesetih godina Zavod je među prvima na ovim prostorima nabavio elektrooptičke daljinomjere, čime je znatno unaprijeđen proces izvođenja terenskih geodetskih radova. Pribavljena su i prva elektronička računala te je ubrzo zatim pokrenut proces automatske obrade podataka.

U početku je bilo skromno, da bi do današnjih dana bio dosegnut prag suvremenih procesa automatske obrade podataka, oslonjenih na obučeni stručni kadar i vrsnu hardversku i softversku podršku.

Devedesete
Privatizacija vlasništva

Krajem osamdesetih godina, promjenama u zakonodavstvu, stvorene su mogućnosti za privatizaciju vlasništva. Zavod je postupak pretvorbe vlasništva uspješno dovršio na način utvrđen zakonom te je transformiran u dioničko društvo sa stopostotnim udjelom privatnog kapitala i propisno registriran 14. siječnja 1993. godine. Dioničari-osnivači, njih sveukupno 98, bili su gotovo svi tadašnji zaposlenici te manji broj bivših zaposlenika Zavoda.