Popis stanovništva u RH 2011.

popisstanovnistva malalistopad 2010.

Zavod za fotogrametriju d.d. za projektiranje i izvođenje geodetskih radova potpisao je s Državnom geodetskom upravom ugovor za izradu tehničke dokumentacije za Popis stanovništva, stanova i kućanstava u Republici Hrvatskoj 2011. godine, vrijednosti 8,9 mil. kuna. Ovaj opsežni posao obuhvaća izradu preko 40 000 kartografskih prikaza popisnih i statističkih krugova, kao i ažuriranje postojećih i izradu novih baza statističkih krugova, te ažuriranje postojećih i izradu novih baza statističkih i topografskih podataka. U ažuriranju baze ulica i kućnih brojeva sudjelovati će zaposlenici svih katastarskih ureda u Hrvatskoj, a u radu će se koristiti suvremena tehnološka rješenja korištenja i obrade prostornih podataka. Rok za dovršenje radova je kraj veljače 2011. godine, a konačne proizvode koristiti će popisna povjerenstva, kao i popisivači na terenu.