Katastarska izmjera Podstrane

podstrana malasiječanj 2012.

Zavod za fotogrametriju potpisao je novi ugovor za katastarsku izmjeru katastarske općine Gornja Podstrana na području Općine Podstrana. Vrijednost ugovora je oko 1,2 mil. kuna, a potpisnici ugovora su Državna geodetska uprava i Općina Podstrana, koja u potpunosti financira radove. Radove na katastarskoj izmjeri za katastarsku općinu Gornja Podstrana, 21. ožujka 2012. godine, svečano su otvorili načelnik u sektoru za katastar Državne geodetske uprave Antonio Šuštić i načelnik Općine Podstrana Miran Tomasović.