Katastarska izmjera Novigrada

novigrad malaprosinac 2011.

Zavod za fotogrametriju potpisao je novi ugovor za katastarsku izmjeru katastarske općine Pridraga na području Općine Novigrad u Zadarskoj županiji. Vrijednost ugovora je oko 5 mil. kuna, a investitori su Općina Novigrad i Državna geodetska uprava. Radove na katastarskoj izmjeri za katastarsku općinu Pridraga, 26. siječnja 2012. godine, svečano su otvorili zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave mr.sc. Damir Šante i načelnik Općine Novigrad Joso Klapan.