Katastarska izmjera na području Općine Rasinja

Temeljem ugovora s Općinom Rasinja, Koprivničko-križevačkom županijom i Državnom geodetskom upravom Zavod za fotogrametriju, d.d. je u srpnju 2019. započeo s katastarskom izmjerom na području Općine Rasinja za dio k.o. Gorica. Završetak svih radova predviđen je u lipnju 2021. godine.