Katastarska izmjera na području Grada Garešnice

Temeljem ugovora s Gradom Garešnicom i Državnom geodetskom upravom Zavod za fotogrametriju, d.d. je u srpnju 2019. započeo s katastarskom izmjerom na području Grada Garešnica za dio k.o. Garešnica. Završetak svih radova predviđen je u lipnju 2021. godine.