Katastarska izmjera Cernika i Nove Kapele

cernik malarujan 2011.

Zavod za fotogrametriju potpisao je dva nova ugovora za katastarske izmjere na području Cernika i Nove Kapele. Vrijednost ugovora je oko 4,6 mil. kuna, a investitori su Državna geodetska uprava, Općine Cernik i Nova Kapela te Brodsko-posavska županija. Izmjere obuhvaćaju dijelove katastarskih općina Podvrško, Banićevac, Nova Kapela i Batrina, a radovi će biti završeni za dvije godine. Radove na katastarskoj izmjeri za Podvrško i Banićevac svečano su, 7. listopada 2011. godine, otvorili ravnatelj Državne geodetske uprave prof.dr.sc. Željko Bačić, župan Brodsko-posavski Danijel Marušić i načelnik Općine Cernik Nikola Jugović.