Kartografski prikazi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba i Sesveta

gupzagreb malalipanj 2014.

Zavod za fotogrametriju d.d. sklopio je s Gradom Zagrebom Ugovor o pripremama, izradbi i konverziji kartografskih prikaza i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta. Predmet ugovora su kartografski obrađeni listovi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta po pojedinim fazama izrade i u konačnici po usvajanju. Vrijednost ugovora je oko 1,3 mil. kuna. Tvrtka Urbanistica d.o.o. je naš konzorcijski partner na ovom projektu.