Izrada TK25 Šibensko-kninske županije

sibenik2007 1 malalipanj 2007.

19. lipnja 2007. Zavod za fotogrametriju d.d. i Državna geodetska uprava potpisali su ugovor za izradu 21 lista topografske karte u mjerilu 1:25 000 za područje Šibensko-kninske županije.

Ravnatelj Državne geodetske uprave prof. dr. sc. Željko Bačić i župan Šibensko-kninske županije gosp. Goran Pauk, dipl.oec., istom prigodom, potpisali su aneks sporazumu o sufinanciranju izrade karte, kojim će Državna geodetska uprava osigurati 50%, a Šibensko-kninska županija s jedinicama lokalne samouprave preostalih 50% sredstava. Na svečanosti potpisivanja ugovora župan, gosp. Pauk, istakao je da su radovi povjereni najpovoljnijem ponuđaču na javnom nadmetanju i da je postignuta cijena povoljnija od očekivane. Prof. dr. sc. Bačić je rekao da će općine, gradovi i županija ubuduće lakše i brže upravljati svojim resursima, a da će preko novog web servisa kojeg će uskoro uspostaviti Državna geodetska uprava, prostorni podaci biti dostupni svima.

Zavod za fotogrametriju je već radio nove topografske karte na području Šibensko-kninske županije i to za područje Kornata i grada Primoštena.