Izrada parcelacijskih elaborata za rekonstrukciju prometnica

Zavod za fotogrametriju, d.d.  u 2017. i 2018. izrađuje parcelacijske elaborata za rekonstrukciju  prometnica na području Grada Zagreba. Time je nastavljena dugogodišnja suradnja s Gradom Zagrebom na pružanju geodetskih i geo-informatičkih usluga.