Izrada digitalnog ortofoto plana DOF5 u 2019. i 2020. godini

U rujnu 2019. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je potpisao okvirni sporazuma za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF) u 2019 i 2020.godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Radovi se provode u konzorcijskom okruženju i uz sufinanciranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državne geodetske uprave. 2019. godine predviđeni su radovi na istočnom i južnom dijelu RH, dok se u 2020.godini radovi trebaju obaviti na zapadnom dijelu RH.