Izrada digitalnog ortofoto plana DOF2

Pri kraju poslovne 2017. godine sklopljen je ugovor s Državnom geodetskom upravom i Općinom Stupnik za provedbu aerofotogrametrijskog snimanja i izradu digitalnog ortofoto plana u mjerilu 1: 2000  za područje katastarske općine Stupnik. Općina Stupnik u cijelosti financira izradu DOF2, a nadzor obavlja Državna geodetska uprava.