Geoinformatika i inženjerska geodezija

Tijekom izgradnje objekta geodeti prate i nadziru izgradnju, a nakon dovršetka radova snimaju izvedeno stanje.

Kontakti odjela

O odjelu

Uloga geodezije u graditeljstvu izuzetno je važna. Za projektiranje objekata potrebne su točke i aktualne geodetske podloge, a za prijenos projekta na teren čvrste točke poznatih koordinata. Pojedini objekti poput mostova, brana, velikih dimnjaka i sl. prate se kontrolnim geodetskim mjerenjima sve dok su u eksploataciji. Izvođenje opisanih radova uz precizni instrumentarij i sposobno osoblje, zahtjeva visoko stručno znanje, a često i osobitu domišljatost.

Inženjerska geodezija obuhvaća:

  • osnovni geodetski radovi
  • projektiranje i izvođenje geodetskih mikro-mreža u inženjerstvu i industriji
  • elaborati iskolčenja građevina
  • praćenje izgradnje objekata niskogradnje, viskogradnje, mostogradnje, tunelogradnje, hidrogradnje i drugo
  • nadzor i opažanje pomaka na objektima u fazi gradnje i u eksploataciji
  • precizna geodetska mjerenja u industriji
  • izmjera GPS makro-mreža
  • stabilizacija i izmjera GPS polja i mikro-mreža za potrebe izgradnje objekata

Za potrebe detaljnog projektiranja u niskogradnji, urbanizmu i hidrotehnici izrađuje i detaljne topografske planove krupnih mjerila (1:1 000 i krupnije) digitalnom fotogrametrijskom restitucijom snimaka iz zraka ili terenskom geodetskom izmjerom. Radovi za potrebe projektiranja uključuju:

  • izradu topografskih i ortofoto planova i karata za potrebe urbanističkih i hidrotehničkih projektiranja za razna područja u Hrvatskoj i inozemstvu,
  • izradu topografskih planova, snimanje profila, iskolčenje trase te izrada parcelacijskih elaborata za potrebe projektiranja i izgradnje cestovnih pravaca kroz Hrvatsku.