Homogenizacija katastarskih planova

Temeljem Ugovora s Državnom geodetskom upravom u srpnju 2018. godine, Zavod za fotogrametriju, d.d. je započeo s uslugama homogenizacije katastarskih planova na području PUK Karlovac i PUK Koprivnica.