Homogenizacija katastarskih planova

U 2019. godini nastavljena je suradnja s Državnom geodetskom upravom, te je temeljem Ugovora s Državnom geodetskom upravom u srpnju 2019. godine, Zavod za fotogrametriju, d.d. je započeo s uslugama homogenizacije katastarskih planova na području PUK Varaždin, PUK Pula, PUK Koprivnica, PUK Virovitica i PUK Krapina.