Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju d.d.

U Narodnim novinama br. 115 od 21. listopada 2020.godine objavljen je poziv dioničarima dioničkog društva Zavoda za fotogrametriju da prisustvuju glavnoj skupštini društva 26. studenog 2020.godine.

Više informacija: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306222.html