GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 29. ožujka 2021.

POZIV
DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU,
ZAGREB, BORONGAJSKA CESTA 71
DA PRISUSTVUJU GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju d.d., projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71, održati će se na dan 29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, poslovni toranj „Chromos“, dvorana „Zagreb“ – prizemlje.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2.
Donošenje odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora

III. Grupa dioničara koji zajedno raspolažu s više od ¼ udjela u temeljnom kapitalu Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 2.
„Glavna skupština Društva, na prijedlog grupe dioničara koji zajedno raspolažu s više od ¼ udjela u temeljnom kapitalu Društva, za članove Nadzornog odbora Društva na sljedeće četverogodišnje razdoblje do 22.07.2024. godine, imenuje sljedeće kandidate:
1. GORAN LIPOVŠĆAK, dipl.ing.geod., OIB 39094958886, 51000 Rijeka, Josipa Voltića 18,
2. ROBERT KLOJČNIK, dipl.ing.geod., OIB 02469816881, 21311 Stobreč, Split, Cetinska 27

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se prije njezinog početka evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje će biti osnovano posebnom odlukom Društva. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 29. ožujka 2021.god, u
vremenu od 14:30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održati će se 6. travnja 2021. u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, poslovni toranj „Chromos“, dvorana „Zagreb“ – prizemlje, s
početkom u 15:00 sati.

ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d