Geodetski snimci izvedenog stanja i geodetski elaborati izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Temeljem ugovora s Gradom Rabom Zavod za fotogrametriju, d.d. je u 2017. započeo sa izradom snimaka izvedenog stanja i izradom elaborata izvedenog stanja na području Grada Raba. U okviru ugovora obaviti će se geodetski poslovi na oko 9 kilometara nerazvrstanih cesta.