Geodetska vještačenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

U 2016. i 2017. godini Zavod za fotogrametriju, d.d. je obavio niz geodetskih vještačenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na području Grada Zagreba. Vještačenja su obavljana u postupcima nadležnih tijela Grada Zagreba, a krajnji  korisnici su bili Grad Zagreb i Hrvatske vode.